Mindfulness for virksomheder

Mange ansatte i virksomheder har en travl hverdag med et stort antal input og opgaver der skal løses. Den enkelte medarbejder skal kunne håndtere mange bolde i luften, samtidig med at vigtige beslutninger skal træffes, i en evigt foranderlig sammenhæng.

Hverdagen kan blive en stor belastning for medarbejderne, hvis de ikke er i stand til at håndtere de mange udfordringer, skabe klarhed og fordele deres ressourcer på en konstruktiv og hensigtsmæssig måde. Belastningerne kan udvikle sig til stress og den enkelte medarbejders ressourcer kan reduceres på kort tid.

Mindfulness er et meget brugbart og effektivt værktøj til at skabe overskud og overblik. Mindfulness er et af de mest effektive metoder til stresshåndtering og forebyggelse af stress, som vi kender i dag. Der findes mange forskningsresultater, der dokumenterer effekten af mindfulness, og netop derfor vinder metoden stadig større plads i både offentlige og private virksomheder.

mindfull ocean rocks

Livsinvest tilbyder et forløb med mindfulness, der inviterer deltagerne til at arbejder med, anvende og integrere de nyeste mindfulness baserede teknikker i deres arbejde. En slags mental træning.

Arbejdsformen er oplevelsesorienteret idet der veksles imellem oplæg, øvelser (yoga), træning og refleksion. Meditation, åndedræts øvelser og analyse af de områder, hvor der kan forekomme blokeringer er en stor del af mindfulness træningen. Vi søger at give deltagerne en så solid platform, at de kan fortsætte deres egen selvstændige praksis efter forløbet.

Forløbet lægger op til at den enkelte deltager får trænet nedenstående temaer:

 • Klarhed i kommunikation
 • Personlig styrke
 • Forbedrer effektiviteten på arbejdspladsen
 • Forbedret evne til at rumme og håndtere pressede situationer
 • Balance igennem forandringsprocesser
 • Større arbejds og livsglæde
 • Øget koncentrations evne
 • Lærer at anvende egne indre ressourcer

KURSETS PRAKTISKE DEL: 

 • Livsinvest anbefaler, at et forløb med mindfulness minimum har en varighed på 8 uger med 2 timers varighed pr. uge.
 • Kurset afsluttes med en hel dagsseance, der tilpasses gruppens tema og behov.
 • Kurset foregår på den enkelte virksomheds adresse, hvilket sparer tid og transport.
 • Virksomheden sørger selv for alle praktiske arrangementer ifm. indkaldelse, lokaler osv.
 • Virksomheden kan sammensætte et hold der passer ind i den aktuelle kontekst.